Heneiddio’n Dda yng Nghymru – Digwyddiad Rhydd


Digwyddiad Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Digwyddiad Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Digwyddiad rhydd – Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth

10:30 – 15:15, dydd Iau 15eg Mawrth 2018

Nodau

  • Dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu ymarfer da
  • Dod i wybod am rywfaint o’r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru, a sut gallwch chi cymryd rhan
  • Darganfod mwy ynglŷn â’r adnoddau a’r gefnogaeth sydd ar gael a all eich helpu chi gyda’ch gwaith
  • Gwneud cysylltiadau newydd a dod o hyd i bartneriaid newydd i wethio gyda nhw