Poster Bore Coffi
Grŵp cymdeithasol ymlaciedig ar gyfer pobl sydd â dementia a’u teulu a’u ffrindiau. Pryd? 10.30 – 12.30 bob bore dydd Gwener o fis Ionawr i fis Mawrth 2018 Ble? RAY Ceredigion, Stryd y Tabernacl, Aberaeron, SA46 0BN. Mynediad i gadair olwyn. Cyswllt Eleri Morris neu Gill Byrne RAY Ceredigion – 01545 […]

Cacen a Clonc – Bore Coffi