Cacen a Clonc – Bore Coffi


Poster Bore Coffi

Poster Bore Coffi

Grŵp cymdeithasol ymlaciedig ar gyfer pobl sydd â dementia a’u teulu a’u ffrindiau.

Pryd?

10.30 – 12.30 bob bore dydd Gwener o fis Ionawr i fis Mawrth 2018

Ble?

RAY Ceredigion, Stryd y Tabernacl, Aberaeron, SA46 0BN. Mynediad i gadair olwyn.

Cyswllt

Eleri Morris neu Gill Byrne
RAY Ceredigion – 01545 570 686
rayceredigionadmin@btconnect.com